BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Satınalma Müdürlüğü

 

Duyurular
18 Kısım 205 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alım

18 Kısım 205 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alım İhalesi

İhale İlanı

İdari Şartname

Sözleşme Metni

Teknik Şartname 1

Teknik Şartname 2

Teknik Şartname 3